Kad dobavljač zove zbog dugovanja.
Kod nas: – Reci mu da me nema!
U svijetu: Dobavljač ne zove zbog dugovanja, jer nije prihvatljivo niti uobičajeno uzeti robu ili koristiti usluge i ne platiti ih.
Kad radnik traži plaću.
Kod nas: – Kakva plaća? Svi znate pitati samo za novce?!
U svijetu: – Radnici ne trebaju pitati za plaću, jer se podrazumijeva da je ugovorena plaća isplaćena.
Pitanja o edukaciji radnika.
Kod nas: – Taman posla da ulažem u njih, pa da odu drugdje raditi.
U svijetu: Poslodavci ulažu u edukaciju radnika, jer ne žele da su im radnici neznalice.
Kad želiš razgovarati o radnim zadacima, uvjetima rada i plaći.
Kod nas: – Ako ti se ne sviđa možeš ići, na burzi ima dovoljno radnika!
U svijetu: – O tome možeš razgovarati s poslodavcem, pa ili ćete se složiti ili nećete.
Kad šef nije u firmi.
Kod nas: – Kuhaj brzo kavu, otišao je!
U svijetu: – Radnici razumiju da nema plaće bez rada.
Kad radnik mora na bolovanje.
Kod nas: – Sigurno je opet negdje na fušu!
U svijetu: – Kolega čuvajte se i brzo ozdravite!
Kad treba zaposliti ženu.
Kod nas: – Nećemo nju, ona će odmah na porodiljski.
U svijetu:  – Poslodavci podržavaju rođenje djece i poštuju privatan dio života svojih zaposlenika.
Kad žena mora na bolovanje zbog djeteta.
Kod nas: – To tvoje dijete nema oca?
U svijetu: – Poslodavci razumiju da djeca trebaju njegu kad su bolesna.
Napišite u komentar kojih sve opaski svojih poslodavaca se sjećate iz svog radnog okruženja? Bit će nam drago da navedete dobre prakse u firmama gdje ste radili ili još radite.
Klementina Kleščić

Želiš drugačije poslovno okruženje?

U vremenu kada nas uče da trebamo biti okrenuti sebi i tako uporno gurati i lomiti se pod poslovnim izazovima, mi vam kažemo da ne mora biti teško! Postoje ljudi koji vam mogu i žele pomoći. Postoje investitori koji će prepoznati vrijednost vašeg projekta i u njega uložiti ne samo svoj novac već i svoje znanje i ono najvrjednije što svi mi imamo, svoje vrijeme. Postoje osobe koje traže baš vaše znanje, ideje i stručnost i mogu vam ponuditi sjajne uvjete za rad.

Postani član Business Tribe-a!